Tiesības sūdzēties

Ja uzskatāt, ka policijas darbinieki jūsu aizturēšanas laikā pret jums izturējušies prettiesiski, jūs varat sūdzēties par viņu rīcību.

Jums ir tiesības sūdzēties, ja uzskatāt, ka policisti pielietojuši pārmērīgu spēku, jūs aizturot un/vai pārvadājot, kā arī laikā, kad atradāties kamerā. Tāpat jūs varat sūdzēties, ja policisti nav ievērojuši jūsu pamattiesības, piemēram, nav nodrošinājuši  jums ēdienu un ūdeni, nav izsaukuši medicīnisko palīdzību, kad tā bija nepieciešama, vai nav ļāvuši jums informēt jūsu ģimeni vai darba devēju par aizturēšanu. 

Kur iesniegt sūdzību?

Policija pati vai augstāka institūcija izmeklēs gadījumus, kad policijas darbinieki, jūsuprāt, pret jums izturējušies slikti vai nav ievērojuši jūsu tiesības. Sūdzību par konkrēta policijas darbinieka rīcību jūs varat iesniegt viņa tiešajam priekšniekam. Priekšnieks jūsu iesniegumu pārbaudīs pats vai, ja nepieciešams, pārsūtīs Iekšējās drošības birojam, kas var veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai jūsu tiesību pārkāpums ir krimināli sodāms. Ja nepieciešams, policija var no jums lūgt sīkākus paskaidrojumus vai papildu dokumentus. Vairāk par sūdzēšanās procedūru lasiet Valsts policijas mājaslapā internetā.

Jums ir tiesības saņemt rakstveida atbildi par jūsu sūdzības sakarā pieņemto lēmumu mēneša laikā. Lēmumā jābūt norādītam, kam un kādā termiņā to var pārsūdzēt.

Ietekme uz jūsu krimināllietu

Ja uzskatāt, ka slikta izturēšanās pret jums varētu ietekmēt konkrēto krimināllietu un jūsu tiesības kriminālprocesā, uzziniet vairāk par sūdzēšanās iespējām.

Kompensācija

Jūs varat pieprasīt kompensāciju, ja uzskatāt, ka policija, izturoties pret jums slikti, ir pārkāpusi jūsu tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma