Jums ir tiesības sūdzēties, ja uzskatāt, ka apcietinājuma laikā ir pārkāptas jebkuras jūsu tiesības. 

Vispirms jums jāsūdzas vietējā līmenī – Latvijas iestādēm un tiesām. Starptautiskās un Eiropas institūcijas jūsu sūdzību nepieņems, ja vispirms nebūsiet mēģinājis sūdzēties vietējās institūcijās. Starptautiskajās un Eiropas institūcijās jūs varat vērsties tad, ja uzskatāt, ka Latvijas institūcijas nav atlīdzinājušas jūsu tiesību pārkāpumu. 

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kā un uz kādiem pamatiem varat sūdzēties Latvijas institūcijām un tiesām. 

Par sūdzību iesniegšanas kārtību starptautiskajām un Eiropas cilvēktiesību institūcijām uzziniet sadaļā Cilvēktiesību institūcijas

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma