Kā tiek noteikti ierobežojumi?

Cilvēktiesības var ierobežot dažādos veidos. Visbiežāk tās tiek ierobežotas ar valsts iestādes vai amatpersonas individuālu rakstveida lēmumu vai faktisko rīcību. Cilvēktiesību ierobežojumus var iekļaut arī tieši likumā kā vispārējus pasākumus. Visos gadījumos jums ir tiesības cilvēktiesību ierobežojumus apstrīdēt neatkarīgā tiesā vai citā neatkarīgā iestādē.

Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis

Ja jūsu tiesības ir ierobežotas, jums ir tiesības apstrīdēt attiecīgā ierobežojuma likumību un spēkā esību. Šīs tiesības ir zināmas kā tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli.

Tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli ikvienai personai, kura uzskata, ka tās cilvēktiesības ir nepamatoti ierobežotas, garantē pieeju tiesai vai citai neatkarīgai iestādei, kas var izskatīt sūdzību visos aspektos un piedāvāt preventīvu līdzekli vai vismaz kompensāciju, ja tiesības jau tika pārkāptas.

Par šo Gidu

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kā cilvēktiesības var tikt ierobežotas un kādi pienākumi ir valstij, ja tā ierobežo cilvēktiesības. Tajā izskaidrotas arī tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli un mehānismi, kas ir pieejami cilvēktiesību ierobežojumu apstrīdēšanai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma