Forma

Jums nav jāaizpilda speciāla veidlapa. Tomēr tiesībsarga mājaslapā ir pieejams iesnieguma paraugs, kas jums var palīdzēt labāk sagatavot iesniegumu. 

Lejupielādējiet iesnieguma veidlapas paraugu.

Valoda

Tiesībsarga darba valoda ir latviešu valoda. Tas nozīmē, ka jūsu iesniegumam ir jābūt sagatavotam latviski. Izņēmuma gadījumos tiesībsargs var pieņemt iesniegumus arī citās valodās. Taču arī tad vairumā gadījumu tiesībsarga atbildi jūs saņemsiet latviešu valodā. 

Saturs

Iesniegumā jums ir skaidri jānorāda:

  • kas ir noticis;
  • kad tas noticis;
  • kura valsts iestāde vai tās darbinieki ir iesaistīti;
  • pie kādām iestādēm vai amatpersonām jūs esat vērsies par šo situāciju un kādas atbildes saņēmis;
  • jūsu vārds, paraksts, datums un adrese atbildes saņemšanai.

Jūsu iesniegumam nav jābūt rakstītam juridiski pareizā valodā un jāsatur atsauces uz likumu pantiem, taču tam jābūt skaidram un saprotamam. Centieties rakstīt par faktiem un jautājumiem, kas ir saistīti ar pārkāpumu. Lai palīdzētu tiesībsargam labāk izprast notikušo, rakstiet vienkāršā valodā, nenovērsieties no problēmas un izvairieties no emocijām, rupjībām un agresīviem izteikumiem.

Dokumenti

Ja iespējams, pievienojiet savam iesniegumam visus dokumentus, kas ir saistīti ar situāciju, par kuru sūdzaties (īpaši iepriekš rakstītās sūdzības un atbildes uz tām).

Termiņš

Likums neparedz termiņu, kādā jums būtu jāvēršas ar iesniegumu pie tiesībsarga. Taču saskaņā ar Pārbaudes lietu reglamentu tiesībsargs var atteikties izvērtēt jūsu lietu, ja kopš iespējamā pārkāpuma vai pēdējās atbildes, kas saņemta uz jūsu sūdzību šajā lietā, ir pagājis vairāk nekā gads.

Adrese

Iesniegums jānosūta uz šādu adresi:

Latvijas Republikas tiesībsargs
Baznīcas iela 25
Rīga, LV-1010

Juridiskā palīdzība

Jums nepienākas bezmaksas juridiskā palīdzība, lai sagatavotu iesniegumu tiesībsargam. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu tiesības ir aizskartas un vai tiesībsargs var izskatīt jūsu lietu, pirms iesnieguma sagatavošanas varat konsultēties ar Tiesībsarga biroju pa e-pastu (tiesibsargs@tiesibsargs.lv) vai tālruni (+371 67686768).

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība iesnieguma sagatavošanā, varat izmantot un pats apmaksāt jurista pakalpojumus. Taču jurista līdzdalība nav obligāta, lai vērstos pie tiesībsarga.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma