Jūs varat vērsties pie tiesībsarga ar sūdzību, ja uzskatāt, ka Latvijas valsts iestādes vai to darbinieki ir pārkāpuši jūsu cilvēktiesības.  

Taču pirms sūdzības (iesnieguma) iesniegšanas tiesībsargam jums jāņem vērā vairāki nosacījumi:

Jūsu tiesību pārkāpumam jābūt saistītam ar cilvēktiesībām vai labu pārvaldību

Tiesībsargs nevar pārbaudīt lietas, kas nav tieši saistītas ar cilvēktiesībām.

piemērs Tiesībsargs nevar izskatīt jūsu iesniegumu, ja sūdzaties, ka Saeima nav pieņēmusi kādu konkrētu likumu, vai uzskatāt, ka cita persona ir aizskārusi jūsu labo reputāciju.

Pārkāpumu ir izdarījusi valsts iestāde vai tās darbinieki

Tiesībsargs nevar izskatīt iesniegumus par citu valstu iestāžu, starptautisko organizāciju vai privātpersonu, kas nepārstāv Latvijas valsts iestādes, lēmumiem vai darbību. Vienīgais izņēmums ir sūdzība par diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu. Šādos gadījumos jūs varat iesniegt sūdzību tiesībsargam arī par citu privātpersonu vai uzņēmumu darbību Latvijā.

Jūs varat iesniegt sūdzību vienīgi par pārkāpumu, kas vērsts pret jums vai citu personu, kuru jums ir tiesības pārstāvēt

Jūs nevarat sūdzēties par citas personas cilvēktiesību pārkāpumu, ja jums nav tiesību šo personu pārstāvēt.

piemērs Jūs varat iesniegt sūdzību par citas personas cilvēktiesību pārkāpumu, ja šī persona jums ir izsniegusi pilnvaru ar šādām tiesībām vai jums ir likumīgas tiesības pārstāvēt šo personu, piemēram, ja esat šīs personas likumiskais pārstāvis (aizgādnis, nepilngadīgā vecāks utml.).

Pirms sūdzības iesniegšanas tiesībsargam jums vispirms jāvēršas iestādē, kas ir tieši atbildīga par šādu situāciju risināšanu

Tiesībsargs nevar pārbaudīt jūsu tiesību iespējamo pārkāpumu, ja jūs vispirms nebūsiet mēģinājis atrisināt problēmu, izmantojot visus parastos un pieejamos sūdzību izskatīšanas mehānismus.

piemērs Ja uzskatāt, ka tiesnesis jūsu lietā nav objektīvs un neatkarīgs, jums vispirms ir jāprasa viņa atkāpšanās no lietas izskatīšanas. Ja tiesnesis to atsaka, tad jums par to ir jāsūdzas apelācijas kārtībā augstākā tiesas instancē. Tikai pēc tam jūs varat vērsties ar iesniegumu pie tiesībsarga.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma