Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir vākti un apstrādāti neatbilstoši likuma normām un/vai nesamērīgā apjomā, jūs varat pieprasīt kompensāciju no darba devēja. Jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, ir noteiktas Latvijas Republikas Satversmē.

Atcerieties, ka jūs varat pieprasīt kompensāciju par materiāliem (finansiāliem) zaudējumiem un/vai morālo kaitējumu, ko esat cietis sakarā ar jūsu datu prettiesisku apstrādi.

Sūdzības iesniegšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no jūsu statusa, proti, no tā, vai jūs esat

  • nodarbināts saskaņā ar darba līgumu pie fiziskās personas, privātā sabiedrībā vai publiskā iestādē vai 
  • iecelts  par valsts ierēdni valsts iestādē.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma