Kā pieprasīt kompensāciju, ja esat iecelts par valsts ierēdni valsts iestādē?

Sūdzība valsts iestādei

Ja uzskatāt, ka ar jūsu privātās informācijas apstrādi, ko veicis darba devējs – valsts iestāde, kurā jūs strādājat kā valsts ierēdnis –, ir aizskartas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jūs varat sūdzēties šai iestādei. 

Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • likuma normas, kas paredz jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju;
  • darba devēja rīcība, kas, jūsuprāt, bija prettiesiska vai nesamērīga, un argumenti tam, kādēļ tā uzskatāma par prettiesisku vai nesamērīgu;
  • ja iespējams, tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • pieprasītās kompensācijas apmērs;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Pati iestāde, kas jūs nodarbina, vai to uzraugošā iestāde novērtēs, vai jūsu darba devējs rīkojies tiesiski, un, ja konstatēs, ka darba devēja rīcība bijusi prettiesiska, izmaksās vai uzliks darba devējam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar iestādes pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai darba devējs, proti, datu lietotājs, rīkojies tiesiski. Ja tiesa konstatēs, ka datu lietotājs rīkojies prettiesiski un nodarījis jums kaitējumu, tā var uzlikt datu lietotājam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Resursi

Atjaunots 06/06/2019