Ģimenes modeļi

Jēdziens “ģimene” var aptvert dažādus ģimenes locekļu attiecību modeļus.

Juridiski atzītas attiecības

Latvijas Civillikums jēdzienu “ģimene” definē šaurā izpratnē – kā attiecības starp:  

  • laulātajiem;
  • laulātajiem un viņu bērniem, kamēr viņi dala kopēju saimniecību.

Ģimene šaurākā nozīmē ir juridiski atzītas attiecības, kas nodibinātas ar laulību starp laulātajiem un viņu vecākiem, un viņu bērniem, pamatojoties uz bioloģiskām saitēm vai adopciju.  

svarīgi No juridiskā skatpunkta attiecības starp adoptētājiem un adoptēto bērnu ir tādas pašas kā ģimenes attiecības starp vecākiem un viņu bioloģisko bērnu. 

Viena vecāka ģimene

Attiecības starp diviem vecākiem un viņu bērnu ir tradicionālais ģimenes modelis neatkarīgi no tā, vai vecāku savstarpējās attiecības ir vai nav juridiski atzītas. Taču ģimene var sastāvēt arī no viena neprecēta vai šķirta vecāka un viņa bērna, kurš dzīvo kopā ar šo vecāku. 

piemērs Vientuļā māte kopā ar savu bērnu, kuru viņa audzina, tiks uzskatīta par ģimeni, pat ja bērna tēvs nav zināms.

Partnerattiecības

Pārim nav obligāti jābūt precētam, lai to uzskatītu par ģimeni. Piemēram, pāris var būt reģistrējis civilās partnerattiecības (civilo savienību), ja nacionālais likums paredz šādu pāra attiecību juridisko atzīšanu. 

svarīgi Latvijas tiesību akti neparedz civilo partnerattiecību reģistrāciju.

Faktiskās partnerattiecības

Ciešas personiskās attiecības, kas izveidojušās bez jebkādas juridiskas atzīšanas, arīdzan var būt ģimene. Novērtējot, vai šādas attiecības var tikt uzskatītas par ģimeni, jāņem vērā vairāki šādi faktori: 

  • vai pāris dzīvo kopā;
  • attiecību ilgums;
  • vai ir kopīgi bērni;
  • vai pāris ir citādi apliecinājis savstarpēju uzticību.

piemērs Pāris, kas vairākus gadus dzīvo kopā un audzina kopīgu bērnu, tiks uzskatīts par ģimeni.

Uzziniet vairāk par faktiskām attiecībām.

Viendzimuma pāri

Uz attiecībām starp divām viena dzimuma personām, kuras dzīvo kopā, neatkarīgi no tā, vai partnerattiecības ir vai nav reģistrētas, var attiekties jēdziens “ģimenes dzīve”.

svarīgi Lūdzu, ņemiet vērā, ka šobrīd Latvijā viendzimuma pāriem nav iespējams precēties vai reģistrēt civilās partnerattiecības. Tomēr saskaņā ar neseno Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu Latvijas parlamentam ir pienākums izstrādāt viendzimuma partneru attiecību tiesisko regulējumu.

Lai novērtētu, vai viendzimuma pāri var uzskatīt par ģimeni, jāņem vērā tie paši faktori , kas tika minēti attiecībā uz divu kopā dzīvojošu pretēja dzimuma personu pāri. 

Resursi

Atjaunots 22/09/2022