Kas ir ģimene?

Ģimene ir faktiskas vai juridiski noformētas personiskas divu cilvēku attiecības, kā arī vecāku un bērnu attiecības. Tiesības nodibināt un uzturēt šādas attiecības, kā arī tiesības šādas attiecības neveidot ir aizsargātas kā cilvēktiesības.

Mēs – vismaz tipiskā gadījumā – esam uzauguši, dzīvojot kopā ar abiem vai vienu no saviem bioloģiskajiem vecākiem vai audžuvecākiem un brāļiem/māsām. Daži no mums zināmu laiku ir dzīvojuši tādā ģimenē, kurā pārstāvētas trīs vai pat četras paaudzes. Tagad jūs, iespējams, esat izveidojuši savu ģimeni.

Cilvēktiesības aizsargā tuvas personiskās saites (attiecības) starp jums un jūsu ģimenes locekļiem. Tiesības uz šādām saitēm (attiecībām) sauc par tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi. Ir būtiski saprast, vai jūsu attiecības ar citām personām tiek pielīdzinātas ģimenei, – ja ne, tad tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi tās neaizsargās.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā uzzināsiet, kā starp cilvēkiem var veidoties ģimenes saites un ko mūsdienās nozīmē jēdziens “ģimene”.

Uzziniet vairāk par tiesībām dibināt ģimeni.

Uzziniet vairāk sadaļās:

Resursi

Atjaunots 18/03/2017