Mākslīgā apaugļošana & privātā dzīve

Mākslīgā apaugļošana ir medicīniski veikta donora vai ģenētisko vecāku spermas un olšūnas (gametu jeb dzimumšūnu) mākslīga savienošana gadījumā, kad ir ļoti grūti vai neiespējami ieņemt bērnu dabiskā ceļā. Mākslīgās apaugļošanas procedūru Latvijā finansē valsts, ja attiecīgā persona atbilst noteiktām prasībām.  Mākslīgo apaugļošanu regulē Seksuālās un reproduktīvās veselības likums.  

Jūsu tiesības ieņemt bērnu mākslīgās apaugļošanas ceļā ir aizsargātas ar cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi. Tomēr darbs ar cilvēka dzimumšūnām ir saistīts ar konkrētiem juridiskiem un ētikas jautājumiem, tādēļ tiesības uz mākslīgo apaugļošanu var būt pakļautas konkrētiem nosacījumiem un ierobežojumiem . Jums nav tiesību pieprasīt arī īpašu mākslīgās apaugļošanas metodi, kuru valsts nav apstiprinājusi. 

Nosacījumi & ierobežojumi

Mākslīgās apaugļošanas procedūra Latvijā var tikt veikta, pamatojoties uz heteroseksuāla pāra vai sievietes pieteikumu. Pieteikumu jūs varat iesniegt pašu izraudzītā medicīnas iestādē. 

Ir spēkā arī noteikti ētiskas dabas ierobežojumi, piemēram, mākslīgās apaugļošanas procedūru nedrīkst izmantot cilvēku klonēšanai. Bērna dzimuma izvēle arīdzan nav atļauta, izņemot gadījumu, kad konkrēta dzimuma bērns varētu mantot ģenētisku slimību. Vairāk par Latvijā spēkā esošajiem ierobežojumiem varat uzzināt Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā .

Surogācija arīdzan Latvijā nav regulēta un tātad nav atļauta. 

Vienošanās

Lai tiktu veikta mākslīgās apaugļošanas procedūra, jums būs jāslēdz īpaša vienošanās ar medicīnas iestādi. Vienošanās paredzēs dažādus procedūras aspektus, piemēram, konkrēto mākslīgās apaugļošanas metodi un jūsu datu aizsardzību.

Valsts finansējums

Latvijā mākslīgās apaugļošanas procedūru valsts finansē tikai tad, ja ir ievērotas šādas prasības:

  • procedūra, kas tiek veikta medicīnas iestādē, ir noteikta likumā 
  • jums iepriekš nav veikta vairāk kā viena nesekmīga mākslīgās apaugļošanas procedūra, kuru finansējusi valsts
  • jūs kā potenciālā māte neesat vecāka par 40 gadiem 

Ja jūs šīm prasībām neatbilstat, valsts jūsu mākslīgās apaugļošanas procedūru nefinansēs. Tāpat jūs nevarat pieprasīt īpašu mākslīgās apaugļošanas procedūru, kuru valsts nav apstiprinājusi.

Anonimitāte

Informācija par konkrēto mākslīgās apaugļošanas un dzimumšūnas ziedošanas gadījumu ir konfidenciāla. Ja jūsu mākslīgās apaugļošanas procedūrā izmantota ziedota dzimumšūna, jūsu identitāti nedrīkst izpaust donoram. Savukārt jums nebūs iespējas iegūt jebkādu informāciju par dzimumšūnas donoru, izņemot ģenētiskos un antropoloģiskos datus, kas nevar atklāt donora identitāti.

svarīgi Latvijas likums  aizliedz lūgt donora paternitātes (maternitātes) noteikšanu attiecībā uz bērnu, kas dzimis mākslīgās apaugļošanas rezultātā.

Datu aizsardzība

Jūsu personas dati tiks iekļauti un saglabāti neauglīgo ģimeņu sarakstā, kuru uztur konkrētā jūsu izraudzītā medicīnas iestāde. Šie reģistri nav publiski pieejami. Uzziniet vairāk par jūsu personas datu aizsardzību

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma