Ziedošana & privātā dzīve

Jūsu tiesības ziedot savu spermu vai olšūnas (dzimumšūnas) ir cieši saistītas ar jūsu tiesībām brīvi pieņemt jebkādu lēmumu attiecībā uz savu ķermeni un fizisko integritāti. Zināmā mērā tā ir arī izvēle kādu dienu kļūt par vecāku bērnam, ar kuru jums nekādu attiecību nebūs. Tādēļ tiesības ziedot savas dzimumšūnas ir daļa no jūsu tiesībām uz privāto dzīvi

Nosacījumi

Ja esat brīvprātīgi pieņēmis lēmumu ziedot savu spermu vai olšūnas un atbilstat konkrētiem nosacījumiem, kas paredzēti likumā,  tad varat pēc saviem ieskatiem izvēlēties medicīnas iestādi, kurā ziedošanas procedūra tiks veikta. Šī medicīnas iestāde ziedotās dzimumšūnas saglabā.

Lai varētu ziedot savas dzimumšūnas, jums jāietilpst noteiktā vecuma grupā:

  • vīrietim jābūt 18–45 gadus vecam
  • sievietei jābūt 18–35 gadus vecai 

Turklāt jums jābūt veselam. Jūsu veselības stāvoklis pirms ziedošanas tiks īpaši pārbaudīts. 

Ziedošanas līgums

Pirms ziedošanas jums būs jānoslēdz īpašs līgums ar medicīnas iestādi, kas ir atbildīga par ziedošanas procedūru. Šis līgums regulēs dažādus ar ziedošanu saistītus aspektus, tādus kā:

  • dzimumšūnu uzglabāšana donoru dzimumšūnu bankā
  • jūsu dzimumšūnu izmantošana mākslīgajai apaugļošanai
  • jūsu datu aizsardzība
  • atlīdzība par ziedošanu

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jūsu dzimumšūnu izmantošanai un neļaut tās izmantot mākslīgajai apaugļošanai jebkurā laikā pirms mākslīgās apaugļošanas procedūras uzsākšanas. Tādā gadījumā jūsu dzimumšūnas tiks iznīcinātas. 

Mākslīgā apaugļošana

Ziedotās dzimumšūnas tiks izmantotas vēlāk, lai mākslīgi apaugļotu tādas personas, kurām ir ļoti grūti vai neiespējami ieņemt bērnu dabiskā ceļā. Līdz tam laikam sperma vai olšūna tiks uzglabāta donoru dzimumšūnu bankā. 

Dzimumšūnu izmantošanas ierobežojumi & dzimumšūnu iznīcināšana

Ir noteikti zināmi ierobežojumi ziedoto dzimumšūnu izmantošanai:

  • dzimumšūnas nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem

piemērs Dzimumšūnas drīkst izmantot tikai mākslīgajai apaugļošanai. Pārdot tās citām personām un/vai iestādēm un izmantot citiem mērķiem, piemēram, zinātniskiem eksperimentiem, ir aizliegts.

  • no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu skaits nedrīkst būt lielāks par trim (izņemot daudzaugļu grūtniecības gadījumus)

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums paredz gadījumus, kad ziedotās dzimumšūnas ir jāiznīcina. Dzimumšūnas tiek iznīcinātas, piemēram, tad, ja tās vairs nav derīgas mākslīgajai apaugļošanai vai donors ir atsaucis savu piekrišanu to izmantošanai.

Anonimitāte & datu aizsardzība

Jūsu personas dati tiks iekļauti un uzglabāti dzimumšūnu donoru reģistrā, kuru uztur konkrētā jūsu izraudzītā medicīnas iestāde. Šis reģistrs nav publiski pieejams. Uzziniet vairāk par personas datu aizsardzību

Informācija, kas saistīta ar dzimumšūnu ziedošanu un to konkrētu izmantošanu mākslīgajai apaugļošanai, ir konfidenciāla. Potenciālajiem vecākiem jūsu identitāte netiks atklāta, bet tiks darīti zināmi vienīgi jūsu ģenētiskie un antropoloģiskie dati, pēc kuriem jūs identificēt nav iespējams. Savukārt jums nebūs iespējas iegūt jebkādu informāciju par cilvēkiem, kas nolēmuši mākslīgajai apaugļošanai izmantot jūsu dzimumšūnu. Tā kā donora identitātes noslēpums ir aizsargājams, jebkurai personai ir aizliegts uzsākt procesu par donora paternitātes (maternitātes) noteikšanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma