Konfidencialitāte

Informācija par bērna adopciju ir konfidenciāla. To nedrīkst izpaust bez adoptētāja piekrišanas, kamēr bērns nav sasniedzis pilngadību. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu bērnu, viņa bioloģiskos vecākus un adoptētājus no riska, ka kāds varētu šo informāciju izmantot materiāla labuma gūšanai vai  morāla kaitējuma nodarīšanai bērnam vai ģimenei.

Latvijā adopcijas noslēpuma izpaušana pret adoptētāja gribu ir noziegums, par kuru paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu. Tādēļ valstij ir pienākums katru šādu gadījumu izmeklēt un vainīgo personu sodīt.

Tiesības zināt savu izcelsmi

Adoptētam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas ir tiesības iegūt informāciju par savu izcelsmi, jo šī informācija var atklāt patiesību par svarīgiem viņa personības identitātes aspektiem. Šīs tiesības ir aizsargātas ar tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Prettiesiski izpaužot informāciju par adopciju, tiek pārkāptas gan bērna, gan viņa vecāku tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties, lai aizsargātu savas tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma