Bērns var tikt no ģimenes šķirts tikai īpašos, likumā izsmeļoši paredzētos gadījumos. Visbiežāk bērna šķiršana no ģimenes ir saistīta ar viņa pārņemšanu valsts aprūpē, un tādējādi tiek lielā mērā ierobežotas vecāku un bērna savstarpējo attiecību uzturēšanas iespējas. 

Lai lēmums par bērna šķiršanu no ģimenes būtu atbilstošs cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz ģimenes dzīvi, tam jābūt tiesiski pieņemtam un pienācīgi pamatotam. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt par gadījumiem, kad bērns var tikt šķirts no ģimenes, kā arī par prasībām, kādām attiecīgajam lēmumam ir jāatbilst, lai tas būtu tiesisks un saskanētu ar cilvēktiesībām. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma