Drošības pasākumi ārstēšanas laikā

Drošības pasākumi ārstēšanas laikā ir pieļaujami tikai tad, ja tie nepieciešami jūsu vai citu personu drošības labad.

Drošības pasākumi, tādi kā savaldīšanas līdzekļu vai pat spēka pielietošana, ir pieļaujami vienīgi tad, ja tie ir absolūti nepieciešami un tiek piemēroti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Šiem pasākumiem nevajadzētu jūs ierobežot vairāk, nekā nepieciešams, ņemot vērā jūsu veselības stāvokli un konkrēto situāciju. 

Nosacījumi un prasības

Attiecībā uz jebkādu fiziskas savaldīšanas līdzekļu lietošanu ir noteiktas stingras prasības un sīki izstrādāti nosacījumi, kas  jāņem vērā ieslodzījuma vietas personālam. Tādēļ katrā konkrētā gadījumā ir jāapsver šādi jautājumi:

  • Vai briesmas tiešām ir tik lielas, ka nepieciešami speciāli drošības pasākumi? 
  • Vai nav citu, mazāk ierobežojošu līdzekļu, ar kuriem tāpat varētu atjaunot kārtību un drošību?
  • Vai konkrētais savaldīšanas līdzeklis vai cits drošības pasākums ir atbilstošs konkrētajai situācijai un personai?
  • Vai līdzeklis tiek pielietots tikai tik ilgi, cik nepieciešams? 

Ierobežojumi

Drošības pasākumiem nevajadzētu traucēt jūsu ārstēšanu. Ar tiem jūs nedrīkst pazemot vai nodarīt jums sāpes. Sievietēm ginekoloģiskās apskates un dzemdību laikā nedrīkst uzlikt roku dzelžus.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums 

Drošības pasākumu piemērošana tādā gadījumā, ja tie nav nepieciešami, ir pārlieku ierobežojoši vai tiek piemēroti pārāk ilgi, var tikt uzskatīta par necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizlieguma pārkāpumu.  

piemērs Ja sieviete dzemdību laikā tiktu saslēgta roku dzelžos, tā būtu necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās pret viņu.

Tomēr ar drošības pasākumu piemērošanu jūsu tiesības būs pārkāptas vienīgi tad, ja to ietekme uz jūsu fizisko un garīgo stāvokli sasniegusi noteiktu smaguma pakāpi. 

Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas. 

Kā sūdzēties?

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sūdzēties ieslodzījuma vietas administrācijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties

Resursi

Atjaunots 16/10/2018