Likumīgi ierobežojumi

Izteiksmes brīvība var tikt ierobežota gadījumos, kad persona vai personu grupa, šo brīvību izmantojot, pārkāpj citas personas vai personu grupas tiesības vai demokrātijas pamatvērtības. Visiem izteiksmes brīvības ierobežojumiem ir jābūt likumīgiem, un tie var tikt piemēroti tikai atsevišķos gadījumos izņēmuma kārtā.

Tiesību līdzsvarošana

Publiskas runas, raksti un citādas izteiksmes brīvības izpausmes var būtiski kaitēt citai personai vai personu grupai vai pat kurināt naidu vai aicināt uz vardarbību pret citu personu vai personu grupu. Tāpēc vienas personas vai personu grupas izteiksmes brīvība ir jālīdzsvaro ar citu personu vai to grupu tiesībām. Izteiksmes brīvība var tikt ierobežota gadījumos, kad persona vai personu grupa, šo brīvību izmantojot, pārkāpj citas personas vai personu grupas tiesības vai sabiedrības demokrātiskās vērtības.

Tas attiecas arī uz informācijas pieejamības brīvību. Piemēram, izlūkošanas aģentūru amatpersonām un medicīnas darbiniekiem ir aizliegts izpaust informāciju, ko tie ieguvuši, pildot savus profesionālos pienākumus.

Vērtēšanas kritēriji

Ikvienam izteiksmes brīvības ierobežojumam ir jābūt likumīgam, un tam ir jābūt izņēmumam, ko piemēro atsevišķos gadījumos. Tāpēc policijai, tiesām, valsts institūcijām un pat privātajām sabiedrībām un organizācijām jāpierāda, ka ikviens to ieviestais ierobežojošais pasākums ir:

  • noteikts ar likumu vai saskaņā ar likumu; 
  • noteikts ar likumīgu mērķi;
  • nepieciešams šā likumīgā mērķa sasniegšanai un
  • samērīgs.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma