Izteiksmes brīvības ierobežojumam ir jābūt likumīgam, un tam ir jābūt izņēmumam, ko piemēro atsevišķos gadījumos.

Tāpēc policijai, tiesām, valsts varas iestādēm un pat privātajām sabiedrībām un organizācijām jāpierāda, ka ikviens to ieviestais ierobežojošais pasākums ir:

  • noteikts ar likumu vai saskaņā ar likumu;
  • noteikts ar likumīgu mērķi;
  • nepieciešams  šā likumīgā mērķa sasniegšanai un
  • samērīgs.

Uzziniet vairāk par šiem kritērijiem:

Resursi

Atjaunots 17/03/2024