Personas privātā dzīve un sabiedrības intereses

Personas statuss sabiedrībā ir svarīgs, lai varētu noteikt, ciktāl sabiedrība ir ieinteresēta tās privātajā dzīvē. Ir svarīgi izvērtēt, vai ar personas privāto dzīvi saistītas informācijas izpaušana var tikt attaisnota. Ar personas statusu jāsaprot ne tikai tās atpazīstamība sabiedrībā, bet arī tas, kādas valsts funkcijas šī persona pilda. 

Publikācijas mērķis

Veidojot reportāžas par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, var būt nepieciešams tajās ietvert informāciju par kādas personas privāto dzīvi. Tāpēc žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem ir zināma brīvība izlemt, kādas ziņas attiecīgajam sižetam ir nepieciešamas. Zināmu personisku informāciju var izpaust arī privātpersona, kas piedalās publiskās debatēs par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Taču pat gadījumos, kad tiek atklāta sabiedrību interesējoša personiskā informācija, izdevējam jāpārliecinās, vai tā nav plašāka, kā nepieciešams. 

Valsts amatpersonas un sabiedrībā zināmas personas

Sabiedrībā atpazīstamām personām, piemēram, politiķiem un slavenībām, ir jāsamierinās ar faktu, ka viņu privātā dzīve tiks publiski iztirzāta biežāk un plašāk nekā privātpersonu privātā dzīve. 

piemērs Plašsaziņas līdzeklis saprotamu iemeslu dēļ var sniegt informāciju par slavena dziedātāja – daudzu pusaudžu elka – atkarību no narkotikām. Tāpat ar sabiedrības interesēm var attaisnot plašsaziņas līdzekļa reportāžu par to, ka valdības loceklis atvaļinājuma laikā devies ceļojumā ar jahtu, ko sponsorējis publiskā iepirkuma konkursā uzvarējis uzņēmums.

Privātpersonas

To personu privātā dzīve, kuras nepilda valsts funkcijas, tiek aizsargāta stingrāk nekā sabiedrisko darbinieku privātā dzīve, jo ar šo personu profesionālajām funkcijām vai statusu parasti nav saistīta tik liela sabiedrības interese, kas attaisnotu iejaukšanos to privātajā dzīvē. 

Ierobežojumi

Sabiedrības interese par konkrētu personu, pat ja tā ir sabiedrisks darbinieks, nebūt nenozīmē, ka šīs personas privātā dzīve netiek aizsargāta. Tas nozīmē, ka publicētā informācija par šādas personas privāto dzīvi ir jāizvērtē, ņemot vērā lomu, kuru šī persona pati pēc savas gribas pilda sabiedrībā, un sabiedrības interesi par šo lomu un tās izpildītāju. Strīdus gadījumā autoram vai izdevējam, kas publiskojis personisku informāciju, jābūt spējīgam pierādīt:

  • kādā ziņā šī informācija ir saistīta ar konkrētu, sabiedrību interesējošu jautājumu;
  • ka nav izpausta plašāka informācija, kā nepieciešams. 

piemērs Ja lasītāji jau ir pietiekami labi informēti par ministra atkarību un ārstēšanos no tās, tad nav nepieciešams sižeta ticamības dēļ publicēt fotogrāfijas, kurās ministrs redzams ārstējamies slimnīcā.

Sabiedrības intereses vai ziņkārība?

Ja konkrēta reportāža iejaucas kādas personas privātajā dzīvē, tās autoram vai izdevējam ir jāpierāda, ka personisko informāciju bija nepieciešams publiskot tādēļ, lai informētu sabiedrību par konkrētu to interesējošu jautājumu. Taču sabiedrības interesi nedrīkst sajaukt ar  sabiedrības ziņkārību par konkrētu personu privāto dzīvi. Tāpēc komerciālas intereses vai uz konkrētām sensācijām un tenkām balstīta izklaide, visticamāk, netiks atzīta par pamatotām sabiedrības interesēm.

piemērs Ja slavena cilvēka personisko fotogrāfiju publicēšanas vienīgais mērķis ir apmierināt žurnāla lasītāju ziņkāri, tās, protams, nerosinās vispārējas debates par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Šajā gadījumā iejaukšanās personas privātajā dzīvē netiks attaisnota.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma