Jums ir tiesības iesniegt sūdzību un pieprasīt kompensāciju, ja uzskatāt, ka, izplatot informāciju par jūsu privāto dzīvi, ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Jums ir tiesības sūdzēties arī tad, ja uzskatāt, ka jums ir nelikumīgi liegts izplatīt informāciju par kādas personas privāto dzīvi vai esat nelikumīgi sodīts par šādas informācijas izplatīšanu. Jūs varat sūdzēties arī tad, ja uzskatāt, ka jums piemērotais sods ir pārmērīgi smags. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma