Valsts un tiesībsargs

Tā kā valsts ir galvenais cilvēktiesību uzraugs, tai jānodrošina, lai cilvēktiesības valstī tiktu ievērotas un aizsargātas. Cilvēktiesībām ir jātiek respektētām un ievērotām lēmumu pieņemšanā un visās darbībās, ko veic valsts varas iestādes – tiesas, tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes utt. Papildus šai prasībai nacionālais ombuds – Latvijas Republikas tiesībsargs – uzrauga cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību valstī.

Uzziniet vairāk par Latvijas Republikas tiesībsargu.
Uzziniet vairāk par Satversmes tiesu.

Eiropas un starptautiskās institūcijas

Bieži vien, kad valsts ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem, nacionālā aizsardzības sistēma nav pietiekama, lai atrisinātu problēmu. Tādēļ ir izveidotas vairākas starptautiskas institūcijas, kas uzrauga un liek valstīm pildīt pienākumus cilvēktiesību jomā. Šīs institūcijas var būt starptautiskās tiesas (piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesa) vai uzraudzības institūcijas (piemēram, Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai).

Uzziniet vairāk, kādas institūcijas ir pieejamas jums kā privātpersonai.

Organizācijas

Cilvēktiesības uzrauga un aizsargā arī vietējā un starptautiskā mēroga nevalstiskās organizācijas. Visbiežāk tās ir privātas bezpeļņas organizācijas, kas darbojas, lai aizstāvētu noteiktas tiesības dažādos līmeņos, piedāvā juridisko palīdzību cilvētiesību pārkāpumu upuriem un organizē sabiedrības informēšanas kampaņas. Daudzu nevalstisko organizāciju darbībai visā pasaulē ir bijusi izšķiroša nozīme cilvēktiesību aizsardzības uzlabošanā.

Uzziniet vairāk par organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību jomā Latvijā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma