Datu valsts inspekcija ir Latvijas valsts institūcija, kas nodrošina personas datu aizsardzības uzraudzību Latvijā.

Kā tā var jums palīdzēt?

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā. Ja inspekcija konstatē jūsu tiesību pārkāpumu, tā var uzdot personai, kas prelikumīgi izmantojusi jūsu datus, tos labot, dzēst vai nodrošināt jūsu tiesību pārkāpuma novēršanu ar citiem līdzekļiem. Jūs varat vērsties Datu valsts inspekcijā arī tad, ja jums ir jautājumi par personas datu aizsardzību.

Aktivitātes

  • Personas datu aizsardzības (tai skaitā Šengenas informācijas sistēmas un Europol informācijas sistēmas ietvaros) uzraudzība 
  • Personu sūdzību izskatīšana saistībā ar personas datu aizsardzību
  • Personas datu apstrādes sistēmu reģistrēšana
  • Statistikas apkopošana datu aizsardzības jomā
  • Likumprojektu un rekomendāciju izstrāde personas datu aizsardzības efektivitātes paaugstināšanai
  • Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un uzraudzība

Vairāk informācijas un kontakti

dvi.gov.lv
info@dvi.gov.lv
+371 67223131

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-11
Rīga, LV-1011

Atjaunots 20/02/2017