Vispirms jums jāsūdzas vietējās, t.i., Latvijas iestādēs un tiesās. Tām vajadzētu jums piedāvāt visvienkāršāko un ātrāko jūsu problēmas risinājumu. 

Eiropas un starptautiskās institūcijas jūsu prasību nepieņems, ja nebūsiet iepriekš vērsies vietējās iestādēs. Eiropas un starptautiskajās institūcijās jūs varat vērsties tikai tad, ja uzskatāt, ka Latvijas iestādes jūsu tiesību pārkāpumu nav novērsušas. 

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kā sūdzēties par prettiesisku piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē. 

Par sūdzību iesniegšanas kārtību starptautiskajām un Eiropas cilvēktiesību institūcijām uzziniet sadaļā Cilvēktiesību institūcijas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma