Tiesības streikot var ierobežot tikai ar likumu un tikai tad, ja šādi ierobežojumi demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami:

  • valsts drošības, teritoriālās integritātes vai sabiedriskās drošības aizsardzībai
  • nekārtību un noziegumu novēršanai
  • veselības un tikumības vai citu personu reputācijas vai tiesību aizsardzībai

Latvijā streikot aizliegts tiesnešiem, prokuroriem, policistiem, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem, robežsargiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, kārtības sargiem un personām, kas dienē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šādi streikošanas tiesību ierobežojumi kopumā atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, it īpaši attiecībā uz bruņotajiem spēkiem un tiesībaizsardzības iestādēm, jo šo nozaru darbinieki ir bruņoti un viņu pienākums ir nepārtraukti uzturēt drošību gan šaurākā, gan visplašākajā nozīmē. Taču streika aizliegums, kas aptver visu valsts sektoru, ir atzīts par nesaderīgu ar cilvēktiesību standartiem un tas pats var tikt atzīts arī attiecībā uz visu kategoriju ierēdņiem noteiktu streika aizliegumu.

Atiecībā uz atsevišķiem pakalpojumiem, kas sabiedrībai nepieciešami nepārtraukti valsts drošības, kā arī visu tās iedzīvotāju un atsevišķu personu vai personu grupu drošības, veselības un dzīvības aizsardzības interesēs, likums prasa streika laikā saglabāt minimālo darba apjomu.

Jebkādas demonstrācijas saistībā ar streiku ir organizējamas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ievērojot attiecīgos noteikumus un ierobežojumus.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Ja jums ir aizliegts vai jūs tiekat kavēts rīkot likumīgu streiku vai jūs tiekat sodīts par streika organizēšanu vai dalību tajā, tad, iespējams, ir pārkāptas tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos vai izteiksmes brīvība.

Ikvienam pulcēšanās brīvības vai izteiksmes brīvības ierobežojumam jābūt noteiktam ar likumu, jākalpo leģitīmam mērķim un jābūt nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā. Tādu ierobežojumu, kas neatbilst jebkurai no šīm trim prasībām, nevar uzskatīt par pamatotu.

Vairāk par pulcēšanās brīvību un izteiksmes brīvību lasiet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma