Satversme aizsargā ikviena tiesības streikot. Arodbiedrības, darbinieki un darbinieku pārstāvji var izsludināt streiku.

svarīgi Streiks ir pēdējais līdzeklis kolektīvu interešu strīda izbeigšanai, tātad pirms streika jābūt notikušām sarunām par iespēju panākt vienošanos. Tiesības streikot var izmantot tikai tādā gadījumā, ja sarunu ceļā nav izdevies panākt vienošanos.

Streiku likums nosaka kārtību, kas jāievēro, pieņemot lēmumu par streika rīkošanu. Streiks ir jāpiesaka vismaz septiņas dienas iepriekš saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām. Streiks ir jāpārtrauc, ja strīda puses vienojas par tā priekšmetu vai ja streiks tiek atzīts par nelikumīgu.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Ja jums jebkādā veidā tiek aizliegts streikot, lai gan jums ir likumīgas tiesības to darīt, vai ja jūs par piedalīšanos streikā atlaiž no darba, var būt pārkāpta izteiksmes brīvība vai pulcēšanās tiesības.

Vairāk par pulcēšanās brīvību un izteiksmes brīvību lasiet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma