Aizstāvis

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir tiesības uz aizstāvi visās kriminālprocesa stadijās, arī lietas izskatīšanā tiesā. Atsevišķos gadījumos valstij ir pienākums nodrošināt juridisko palīdzību bez maksas.

Tiesības uz aizstāvi

Jums ir tiesības uz aizstāvi no brīža, kad pret jums uzsākts kriminālprocess. Tas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties advokātu jau pirmstiesas procesa stadijā, tas ir, pirms tiesas procesa sākuma.

Pirmstiesas procesā jūsu advokāts var piedalīties ik reizi, kad jūs tiekat iesaistīts dažādās procesuālajās darbībās, piemēram, jūsu kā aizdomās turētā pirmajā nopratināšanā, ar drošības līdzekli saistītu jautājumu izskatīšanā pie izmeklēšanas tiesneša vai jebkādā citā izmeklēšanas darbībā. Ja izmeklēšanas darbību laikā jums vēl nav sava advokāta vai jūsu advokāts ir aizņemts, procesa virzītājam jums jānodrošina advokāts, kas jūs aizstāvēs tikai konkrētās darbības laikā.

Jums ir tiesības uz aizstāvi visās kriminālprocesa stadijās (visu laiku, kamēr jūs esat aizturētais, aizdomās turamais vai apsūdzētais). Latvijā par aizstāvi kriminālprocesā var būt vienīgi zvērināts advokāts vai zvērināta advokāta palīgs.

Valsts apmaksāta aizstāvība

Valstij ir pienākums nodrošināt jums aizstāvja palīdzību bez maksas vienīgi tad, ja:

  • tā nepieciešama taisnīguma labad;
  • jums nav iespēju samaksāt par aizstāvja palīdzību.

Šādos gadījumos cilvēktiesības paredz, ka valstij jums jānodrošina aizstāvis bez maksas, lai jūs netiktu nostādīts sliktākā situācijā par apsūdzības uzturētāju (prokuroru) un varētu pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā. Pretējā gadījumā var tikt aizskartas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

piemērs Jums ir tiesības uz aizstāvi, ja jūsu lieta ir tik sarežģīta, ka bez advokāta palīdzības jūs nevarat saprast, kas tiesas procesā notiek, un pilnvērtīgi tajā piedalīties.

Kriminālprocesa likums paredz, ka valstij ir pienākums nodrošināt jums advokātu, ja jūs pats to nevarat atļauties. Valsts, izvērtējusi jūsu finansiālo stāvokli, var pilnībā vai daļēji segt samaksu par aizstāvja palīdzību.

Ja jums nav iecelts aizstāvis un jums patiešām nav nekādu iespēju samaksāt par aizstāvja palīdzību, jums jālūdz tiesa iecelt jums valsts atalgotu aizstāvi un atbrīvot jūs no samaksas par viņa palīdzību. Ja tiesa atsakās to darīt, vēlāk jūs varēsiet par iespējamo jūsu cilvēktiesību pārkāpumu sūdzēties nacionālajās vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Efektīva aizstāvība

Aizstāvim ir jābūt iespējai sniegt jums juridisko palīdzību un efektīvi jūs aizstāvēt. Tas nozīmē, ka jums un jūsu aizstāvim jābūt iespējai tikties bez citu personu klātbūtnes un sazināties bez sarakstes un sakaru līdzekļu kontroles. 

Tiesa nav atbildīga par to, ka jūsu aizstāvis savus pienākumus nepilda pienācīgi. Šādā gadījumā jums ir tiesības nomainīt paša izraudzīto advokātu vai, ja jums advokātu ir iecēlusi valsts, pieprasīt tā nomaiņu.

Tiesības izvēlēties vai mainīt advokātu

Parasti apsūdzētais var brīvi izvēlēties savu advokātu un maksāt par viņa sniegtajiem pakalpojumiem. Taču jūs nezaudējat tiesības izvēlēties advokātu arī tad, ja juridisko palīdzību jums nodrošina valsts. Tātad gadījumā, ja jūs kāda iemesla dēļ nevarat sadarboties ar valsts iecelto advokātu, jums ir tiesības pieprasīt, lai valsts jums ieceļ citu aizstāvi.

Tiesības atteikties no aizstāvja

Jums ir tiesības arī neizmantot aizstāvja palīdzību. Taču dažos gadījumos aizstāvja palīdzība ir obligāta, piemēram, lietās:

  • kurās apsūdzētais ir nepilngadīgs;
  • par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu;
  • par mirušas personas reabilitāciju; 
  • kurās apsūdzētais ir persona ar tādiem garīga vai citāda rakstura veselības traucējumiem, kuru dēļ viņš pats nav spējīgs pilnībā izmantot savas procesuālās tiesības.

Jūsu aizstāvja piedalīšanās tiesas procesā nenozīmē, ka jūs pats varētu bez attaisnojoša iemesla neierasties uz tiesas sēdēm vai – gluži pretēji – netikt tajās ielaists.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma