Kas ir veselība?

Veselība ir cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis. Tā ir būtiska cilvēka dzīves kvalitātes sastāvdaļa – laba veselība nodrošina arī cilvēka ekonomisko un sociālo attīstību.

Veselība ir sarežģīts daudzdimensionāls jēdziens, kas aptver dažādus fiziskos, psiholoģiskos, sociālos, emocionālos un garīgos aspektus.

Pasaules Veselības organizācija jēdzienu “veselība” definē kā “pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvokli, nevis tikai slimības vai nespēka neesamību”.

Latvijas Ārstniecības likuma 3. panta 1. punktā veselība definēta kā “fiziskā, garīgā un sociālā labklājība, valsts un tautas pastāvēšanas un izdzīvošanas dabiskais pamats”.

Abas definīcijas attiecas ne tikai uz personas fizisko stāvokli, bet arī uz garīgo (psiholoģisko) un sociālo labklājību. Jēdziens “veselība” nenozīmē tikai to vien, ka nav slimības, bet aptver daudzu un dažādu fizisku un nefizisku faktoru kombinācijas.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiks skaidroti trīs dažādi veselības aspekti.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma