Forma

Jums nav obligāti jāaizpilda speciāla veidlapa, taču komiteja iesaka izmantot tās izveidoto iesnieguma veidlapu.

Lejupielādējiet iesnieguma veidlapu.

Valoda

Iesniegums ir jāsagatavo vienā no Apvienoto Nāciju valodām: angļu, franču, arābu, ķīniešu, spāņu vai krievu.

Saturs

Savā iesniegumā jums ir skaidri jānorāda:

  • jūsu pilns vārds, uzvārds, tautība, dzimšanas datums un kontaktinformācija;
  • valsts, kura ir pārkāpusi jūsu tiesības;
  • kādas cilvēktiesības ir pārkāptas;
  • kā tās tika pārkāptas (notikumi hronoloģiskā secībā no sākuma līdz beigām);
  • kad tas notika;
  • kura valsts iestāde vai tās darbinieki bija iesaistīti;
  • detalizēts apraksts par to, kur esat sūdzējies par šo pārkāpumu (kurās iestādēs vai pie kurām amatpersonām esat vērsies par šo situāciju un kādas ir bijušas to atbildes, sākot ar pirmo sūdzību līdz pat pēdējam lēmumam);
  • iesniegumā jānorāda datums, un iesniegumam jābūt parakstītam.

Jūsu iesniegumam jābūt skaidram, saprotamam un pietiekami pamatotam ar faktiem un likumiem, lai parādītu, ka pārkāpums patiešām ir noticis. Centieties rakstīt vienīgi par tiem faktiem un jautājumiem, kas ir saistīti ar pārkāpumu, par kuru sūdzaties. Lai palīdzētu ANO Cilvēktiesību komitejai labāk izprast notikušo, rakstiet vienkāršā valodā, nenovērsieties no problēmas un izvairieties no emocijām, rupjībām un agresīviem izteikumiem.

Dokumenti

Pievienojiet iesniegumam visus dokumentus, kas ir saistīti ar situāciju, par kuru sūdzaties (jo īpaši iepriekš rakstītās sūdzības un atbildes uz tām). Ja rakstāt iesniegumu kādas citas personas vārdā, pievienojiet pilnvaru, kas jums dod šādas tiesības. Ja šie dokumenti nav vienā no Apvienoto Nāciju Organizācijas valodām, tad jums ir jāpievieno šo dokumentu pilns tulkojums vai tā kopsavilkums. 

Termiņš

Jums jācenšas iesniegt sūdzību iespējami īsākā laikā pēc tam, kad esat izsmēlis visus nacionālos sūdzību iesniegšanas mehānismus. Iesniegums kopā ar visiem papildu dokumentiem jānosūta bez kavēšanās. Tā iesniegšanas termiņš nav noteikts, taču, ja tas tiek iesniegts 5 gadus pēc pēdējā nacionālā līmeņa lēmuma, tad komiteja var atteikties to izskatīt.

Adrese

Iesniegums jānosūta uz šādu adresi:

Petitions and Inquiries Section
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland

Juridiskā palīdzība

Jums nepienākas bezmaksas juridiskā palīdzība, lai sagatavotu sūdzību vai pārstāvētu jūs ANO Cilvēktiesību komitejā. Juridisko palīdzību jums nenodrošinās un neapmaksās ne ANO Cilvēktiesību komiteja, ne Latvijas valsts.

Ja vēlaties izmantot jurista pakalpojumus, tad jums pašam jāsedz ar to saistītie izdevumi.

Detalizēta informācija par to kā sagatavot pieteikumu pieejama ANO Cilvēktiesību komitejas mājaslapā.

Resursi

Atjaunots 07/03/2016