Bērns

Bērna tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi aizsargā dažādus bērna dzīves aspektus, tādus kā, piemēram, bērna vārds, kas ir daļa no viņa identitātes un attiecībām ar saviem vecākiem. Bērna attīstībai un vispār viņa ikdienas dzīvē ir svarīgas arī citas cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz izglītību un tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību.

Bērna tiesības un pienākumi vienmēr ir cieši saistīti ar bērna vislabāko interešu principu. Šis princips ir vissvarīgākais visos jautājumos, kas attiecas uz bērna ikdienas dzīves norisēm un vajadzībām. Tādēļ visām personām, tostarp bērna vecākiem, kā arī valstij tas ir stingri jāievēro, pieņemot jebkuru lēmumu, kas ietekmēs bērnu. 

Valsts arīdzan ir noteikusi īpašas prasības, kas jāievēro dažādās ar bērnu saistītās valsts procedūrās. Šo prasību mērķis ir katrā konkrētajā gadījumā aizsargāt bērna vislabākās intereses.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat atrast informāciju par bērna vislabāko interešu principu, par īpašajām prasībām, kas ievērojamas ar bērnu saistītās valsts procedūrās, par bērna attīstības aspektā svarīgākajām cilvēktiesībām, kā arī par gadījumiem, kādos iejaukšanās šajās tiesībās ir vai nav likumīga. 

svarīgi Vairākas apakšnodaļas ir paredzētas tieši bērniem un pusaudžiem, tādēļ tajās sniegtā informācija ir pielāgota viņu skatpunktam un izklāstīta vienkāršotā veidā. 

Atjaunots 28/07/2019