Bērns & izglītība

Bērnam ir tiesības uz izglītību, un tās ir cilvēktiesības. Izglītība ir arīdzan būtisks priekšnoteikums tam, lai bērns varētu apgūt un pilnībā baudīt visas pārējās cilvēktiesības.

Izglītības iestādes pieejamība un iespējas tajā mācīties ir būtiska daļa no bērna tiesībām uz izglītību. Tomēr vecākiem šajā ziņā ir tikpat liela nozīme kā pedagogiem, jo viņi izglīto savu bērnu un dod viņam padomus, kā arī vada viņu saskaņā ar savu pašu reliģisko un filozofisko pārliecību. Tādēļ izglītības iestādēm izglītošanas procesā noteiktā mērā ir jāievēro arī vecāku uzskati.

Par šo nodaļu

Šajā nodaļā jūs varat uzzināt par bērna tiesībām uz izglītību, citstarp mācību valodu, kā arī domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību izglītības procesā.  

svarīgi Informācija šajā nodaļā tiek sniegta gan no bērna, gan vecāku skatpunkta. Apakšnodaļā informācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem, ir izklāstīta vienkāršotā veidā. 

Atjaunots 26/04/2018