Ja jūs vairs nevēlaties turpināt attiecības ar savu laulāto, varat iesniegt prasību par laulības šķiršanu. Tiesības šķirties nav cilvēktiesības, bet šķiršanās procesā var tikt skartas jūsu cilvēktiesības, tādas kā tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi vai tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā saprātīgā termiņā.

Nosacījumi

Laulību var šķirt, ja tā ir izirusi. Saskaņā ar Civillikumu  laulība tiek uzskatīta par izirušu tad, ja laulātie vairs nedzīvo kopā un nav sagaidāms, ka viņi savu kopdzīvi atjaunos. Tiek pieņemts, ka laulība ir izirusi tad, ja laulātie dzīvo šķirti vismaz trīs gadus.

svarīgi Nedzīvošana kopā ne vienmēr nozīmē, ka laulātie dzīvo katrs savā mājoklī. Laulību var uzskatīt par izirušu, ja laulātajiem vairs nav kopīgas saimniecības, pat ja viņi joprojām dzīvo vienā mājā vai dzīvoklī.

Izņēmumi

Attiecībā uz prasību dzīvot atsevišķi vismaz trīs gadus ir iespējami izņēmumi. Visparastākais izņēmuma gadījums ir tas, ka abi partneri ir ar mieru šķirties.

Civillikumā paredzēti vēl divi šādi gadījumi, kad tiesa var šķirt laulību pirms trīs gadu termiņa beigām:

  • viens laulātais ir pakļāvis fiziskai, seksuālai, psiholoģiskai vai ekonomiskai vardarbībai otru laulāto, viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu;
  • viens no laulātajiem dzīvo kopā ar citu personu, un šajā kopdzīvē ir piedzimis vai ir gaidāms bērns.

Process

Laulības šķiršanas process var notikt tiesā vai pie notāra un risināties atšķirīgi atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, no tā, vai ir panākta abpusēja vienošanās par laulības šķiršanu. Uzziniet vairāk par to, kā ierosināt šķiršanos.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Tiesības šķirties nav cilvēktiesības un kā tādas arī netiek aizsargātas ar tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi. Tomēr šķiršanās procesā var tikt skartas cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā saprātīgā termiņā, kā arī tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi dažādos aspektos, piemēram, tiesības precēties vēlreiz.

piemērs Ja jūsu šķiršanās process tiek nepamatoti novilcināts, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. Ja jūs plānojat pēc šķiršanās atkal stāties laulībā, procesa nepamatota novilcināšana var pārkāpt jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Uzziniet vairāk par savām tiesībām civilprocesā.

Resursi

Atjaunots 30/01/2019