Kā sūdzēties par dažādiem ar jūsu aizturēšanu saistītiem aspektiem?

Ja uzskatāt, ka jūsu aizturēšanas laikā ir pārkāptas jebkādas jūsu tiesības, jums ir tiesības sūdzēties.  

Vispirms jums jāsūdzas vietējā līmenī – Latvijas iestādēm un tiesām. Starptautiskās un Eiropas institūcijas jūsu sūdzību nepieņems, ja vispirms nebūsiet mēģinājis sūdzēties vietējās institūcijās. Starptautiskajās un Eiropas institūcijās varat vērsties tikai tad, ja Latvijas institūcijas, pēc jūsu domām, nav atlīdzinājušas jūsu tiesību pārkāpumu. 

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kā un uz kāda pamata jūs varat sūdzēties Latvijas institūcijām un tiesām. 

Par sūdzību iesniegšanas kārtību starptautiskajām un Eiropas cilvēktiesību institūcijām uzziniet sadaļā Cilvēktiesību institūcijas

Atjaunots 22/03/2016