Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Ieslodzījuma vietā jums jābūt nodrošinātai piekļuvei ārstam, kad vien jums tas vajadzīgs. Nepieciešamības gadījumā ieslodzījuma vietas administrācijai bez nepamatotas kavēšanās ir jānodrošina jums kvalificēta ārsta konsultācija.

Piekļuve ārstam bez nepamatotiem šķēršļiem

Saskaņā ar Latvijas regulējumu jums jābūt iespējai vērsties pie ārsta jebkādu veselības traucējumu gadījumā un bez jebkādiem nepamatotiem šķēršļiem. Ārkārtas situācijā ārsts pie jums jāizsauc nekavējoties. Ja situācija nav kritiska, jums var nākties pagaidīt zināmu laiku, kas ir atkarīgs no ārsta darba laika, rindā gaidošo pacientu skaita vai citiem apstākļiem. 

piemērs Ja jūs vēlu vakarā vēlaties vērsties pie ārsta sakarā ar aizdomām, ka jums pēdējā gada laikā pasliktinājusies redze, tad ir pilnīgi pieļaujams tas, ka jūs pie ārsta tiksiet kādā no nākamajām dienām. Taču tad, ja ciešat stipras sāpes, ārsts pie jums jāizsauc nekavējoties.

Obligātās veselības pārbaudes

Pirmreizējā pārbaude

Saskaņā ar Latvijas regulējumu ārstam jāveic jūsu veselības pārbaude trīs dienu laikā pēc jūsu ievietošanas ieslodzījuma vietā. Tas ir svarīgi, pirmkārt, tāpēc, lai zinātu, vai jums nav vajadzīga noteikta veselības aprūpe un, otrkārt, lai fiksētu jūsu veselības stāvokli ierašanās brīdī un vēlāk varētu pārbaudīt, vai ieslodzījuma laikā tas nav pasliktinājies. 

Pirmreizējās veselības pārbaudes laikā ārstam jums jāuzdod vispārīgi jautājumi par jūsu veselības stāvokli un jāaizpilda jūsu medicīniskā karte. Jums vajadzētu būt atļautam tikties ar ārstu vienatnē, izņemot gadījumus, kad apsardzes klātbūtne medicīniskās apskates laikā ir nepieciešama drošības apsvērumu dēļ. 

Ikgadējā veselības pārbaude

Latvijas regulējums paredz, ka ieslodzītajam medicīniskā apskate veicama vismaz reizi gadā. 

Veselības pārbaude pēc konflikta

Ārstam jāveic jūsu veselības pārbaude, ja esat bijis iesaistīts vardarbīgā konfliktā vai ieslodzījuma vietas personāls pret jums pielietojis fizisku spēku. Ieslodzījuma vietas ārstam ir pienākums regulāro veselības pārbaužu vai citu apmeklējumu laikā konstatēt un reģistrēt jebkādus jums nodarītos miesas bojājumus un par tiem ziņot ieslodzījuma vietas administrācijai.

piemērs Ja jums ir savainota seja un izskatās, ka esat sists, ārstam tas jāatzīmē jūsu medicīniskajā kartē un jāziņo par to ieslodzījuma vietas administrācijai. 

Ievietošana soda izolatorā

Soda izolatorā jūs var ievietot tikai ar ārsta piekrišanu.

Veselības aprūpes kvalitāte

Ieslodzījuma laikā jums jāsaņem pienācīga ārstēšana, ja esat slims, ievainots vai jums rodas kādi citi veselības traucējumi. Medicīniskajai palīdzībai, kas tiek nodrošināta jums, jābūt rūpīgai, efektīvai un  atbilstošai tiem pašiem drošības un kvalitātes standartiem, kādi attiecas uz visai pārējai sabiedrībai paredzēto medicīnisko palīdzību.

Piekļuve medicīnas iestādēm ārpus ieslodzījuma vietas

Parasti ārsts apskati veiks un jums nepieciešamo medicīnisko palīdzību sniegs ieslodzījuma vietā. Taču tādā gadījumā, ja ieslodzījuma vietas ārsts vai ieslodzījuma vietas slimnīca to nespēj sniegt, jūs ir jāpārved uz vispārējo ārstniecības iestādi.

Lēmumu par to, vai jums nepieciešama medicīniskā palīdzība ārpus ieslodzījuma vietas, pieņems ieslodzījuma vietas ārsts.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un spīdzināšanas aizliegums  

Ja jums ārsts nav bijis pieejams vai medicīniskā palīdzība sniegta ar nepamatotu kavēšanos, tas var tikt uzskatīts par necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizlieguma pārkāpumu vai smagākajos gadījumos pat par spīdzināšanas aizlieguma pārkāpumu. 

Taču šāds pārkāpums var tikt konstatēts tikai tad, ja medicīniskās palīdzības nesniegšanas vai nepienācīgas sniegšanas dēļ jūsu fiziskais un garīgais stāvoklis ir nopietni pasliktinājies. 

Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja kāds ieslodzītais ir miris tāpēc, ka tam nepieciešamā medicīniskā palīdzība nav sniegta vai nav sniegta pienācīgi, tad ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. 

Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai ir pārkāptas tiesības uz dzīvību.

Kā sūdzēties?

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sūdzēties Ieslodzījuma vietu pārvaldei vai Veselības inspekcijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 02/11/2022