Par to, ka jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu ir pārkāptas, jūs varat prasīt kompensāciju, – bet tikai tad, ja esat centies, ja vien tas bija iespējams, šo pārkāpumu nepieļaut vai novērst jau tiesvedības laikā.

Ja jums joprojām ir pamats domāt, ka jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu ir pārkāptas un pārkāpums nav novērsts, un jūs vēlaties par šo pārkāpumu saņemt kompensāciju, jums vajadzēs:

Panākt, lai jūsu tiesību pārkāpums tiek konstatēts

Jums ir pieejamas vairākas procedūras, ko varat izmantot, lai panāktu jūsu tiesību pārkāpuma konstatēšanu un pieprasītu kompensāciju.

1. Civilprasība tiesā

Jūs varat vērsties ar prasību tiesā (vispārējās jurisdikcijas tiesā), pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 92. pantu. Šis pants garantē, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienai personai ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.

Jūs varat iesniegt tiesā prasību pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā valsts pārstāvi. 

Jūs varat prasīt, lai tiesa konstatē, vai jūsu tiesības ir pārkāptas, un, ja pārkāpums tiek konstatēts, piešķir jums kompensāciju. Paturiet prātā, ka šajā gadījumā jūsu lietā pretējā puse būs valsts un jums būs jāspēj pierādīt, ka jūsu cilvēktiesības patiešām ir pārkāptas.

2. Cilvēktiesību institūcijas

Jūs varat vērsties arī speciālās cilvēktiesību institūcijās, kuru uzdevums ir konstatēt, vai cilvēktiesību pārkāpums ir noticis.

Latvijā jūs varat vērsties pie tiesībsarga vai atsevišķos gadījumos arī Satversmes tiesā. Ja tiesībsargs vai Satversmes tiesa konstatē, ka jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu ir pārkāptas, tad varat iesniegt pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā valsts pārstāvi vērstu kompensācijas prasību pirmās instances tiesā (vispārējās jurisdikcijas tiesā). 

Starptautiskajā līmenī jūs varat vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.  

svarīgi Katrai nacionālajai un starptautiskajai cilvēktiesību institūcijai ir atšķirīgas funkcijas un pilnvaras. Uzziniet vairāk par cilvēktiesību institūcijām un to, kā tās var palīdzēt jūsu situācijā.

Pieprasīt kompensāciju

Ja institūcija, kas noskaidro, vai jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas, var piešķirt kompensāciju, jums tā jālūdz jau sākotnējā pieteikumā šai institūcijai. Atcerieties, ka kompensācija ne katrā gadījumā būs noteikta naudas summa, bet var izpausties arī kā atvainošanās vai pārkāpuma seku novēršana. 

Ne katra institūcija, kurā varat vērsties, lai tā konstatētu jūsu tiesību pārkāpumu, var arī piešķirt jums kompensāciju. Kompensāciju var piešķirt vispārējās jurisdikcijas tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesaANO Cilvēktiesību komiteja var vienīgi rekomendēt kompensācijas piešķiršanu. 

Ja esat vērsies pie tiesībsarga vai Satversmes tiesā un kāda no šīm institūcijām ir konstatējusi jūsu cilvēktiesību pārkāpumu, jūs varat iesniegt kompensācijas prasību pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā valsts pārstāvi pirmās instances tiesā (vispārējās jurisdikcijas tiesā). Jūs varat prasīt, lai tiesa atzīst jūsu cilvēktiesību pārkāpumu un piešķir jums kompensāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma