Pat ja jūs ar savu rīcību neesat veicinājis taisnīgas tiesas standartu pārkāpumu iespējamību jūsu lietas izskatīšanā, bet jums bija iespējas tos nepieļaut vai novērst, jūs esat atbildīgs par šādu iespēju neizmantošanu.

Jūs nevarēsiet sūdzēties par savu cilvēktiesību pārkāpumu un saņemt kompensāciju, ja:

  • šo pārkāpumu būsiet pieļāvis pats ar savu rīcību, piemēram, nepildot savus pienākumus;

piemērs Jūs nevarēsiet sūdzēties par to, ka tiesa atstājusi jūsu sūdzību bez izskatīšanas, ja pats nebūsiet ieradies uz tiesas sēdi un iepriekš informējis tiesu par iemesliem, kuru dēļ nevarat tajā piedalīties.

  • jūs nebūsiet iesniedzis sūdzību gadījumā, kad jums bijušas aizdomas par jūsu cilvēktiesību pārkāpumu un bijusi iespēja iesniegt sūdzību.

piemērs Ja jums ir pamats domāt, ka tiesnesis pret jums nav izturējies taisnīgi, atsakoties uzklausīt jūsu liecinieku, jūs par to varat iesniegt apelācijas sūdzību augstākas instances tiesā. Taču tādā gadījumā, ja par to nebūsiet sūdzējies noteiktajā termiņā, jūs vēlāk vairs nevarēsiet sūdzēties cilvēktiesību institūcijām, tādām kā tiesībsargs vai Eiropas Cilvēktiesību tiesa, par šo jūsu cilvēktiesību pārkāpumu un prasīt kompensāciju.

Iesniedziet sūdzību!

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu cilvēktiesības ir aizskartas, tad sūdzība atbilstošajai institūcijai jāiesniedz iespējami īsākā laikā. Ja nebūsiet savlaicīgi sūdzējies par savu tiesību aizskārumu, tad vēlāk vairs nevarēsiet par to sūdzēties un saņemt kompensāciju. Uzziniet vairāk par izplatītākajiem sūdzību veidiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma