Katras lietas izskatīšanā tiesā ir jāievēro noteikta procesuālā kārtība. Tā garantē, ka jūs varat pilnvērtīgi piedalīties efektīvā tiesas procesā.

Procesuālā kārtība garantē, ka:

  • jums tiek dota iespēja pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā;
  • tiesas process ir efektīvs;
  • tiesas process ir atklāts un pakļauts sabiedrības kontrolei.

Garantijas

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver vairākas garantijas. Tās nodrošina, ka jūs varēsiet saprast, kas tiesas procesā notiek, un paust savu nostāju tiesā ar tādiem pašiem noteikumiem kā jūsu oponents - valsts iestāde. Šīs garantijas attiecas uz visu tiesas procesu un ietver gan jūsu tiesības lietot valodu, kuru protat, gan jūsu tiesības apelācijas instances tiesās, ja jūsu lietu ir iespējams pārsūdzēt. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu paredz arī to, ka tiesas procesam jābūt ātram un efektīvam, atklātam un pieejamam sabiedrības kontrolei. Parasti tas nozīmē, ka gan tiesas procesam, gan spriedumam jābūt pieejamam sabiedrībai. Spriedumam jābūt pietiekami pamatotam, lai jūs, kā arī jebkurš cits sabiedrības loceklis saprastu, kādēļ tiesa ir lēmusi tieši tā, bet ne citādi.

Uzziniet vairāk par procesuālo kārtību administratīvo pārkāpumu procesā. Ja šī kārtība nav ievērota, jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt pārkāptas.

Atjaunots 22/01/2024