Īslaicīga aprūpe

Pacientam ir tiesības saņemt savam veselības stāvoklim atbilstošu medicīnisko aprūpi. Dažu slimību gadījumos nepieciešama tikai īslaicīga medicīniskā aprūpe.

Īslaicīga medicīniskā aprūpe ir traumas vai slimības ārstēšana, kuras rezultātā uzlabošanās var tikt panākta salīdzinoši īsā laika periodā.

piemērs Personai, kas slimo ar gripu, var būt nepieciešama īslaicīga medicīniskā aprūpe.

Bieži vien īslaicīga medicīniskā aprūpe sākas ar to, ka pacients apmeklē ģimenes ārstu vai ģimenes ārsts apmeklē pacientu mājās, lai ārsts apzinātu slimības simptomus un noteiktu provizorisku diagnozi, sniegtu pacientam ieteikumus attiecībā uz ārstēšanos un, ja nepieciešams, izsniegtu nosūtījumu pie ārstiem speciālistiem. Ārstēšanas veidi var būt dažādi. Tie var ietvert zāļu, dažādu medicīnisko ierīču lietošanu un procedūras (piemēram, operāciju). Īslaicīga medicīniskā aprūpe var būt ambulatora, bet var tikt saņemta arī stacionārā.

piezīme Ar ārstēšanu drīkst nodarboties tikai ārstniecības personas, kas reģistrētas ārstniecības personu reģistrā.

Īslaicīga aprūpe un cilvēktiesības

Tiesības uz veselību ietver tiesības uz slimību profilaksi, ārstēšanu un kontroli. Jums ir tiesības uz medicīnisko palīdzību slimības gadījumā. Šīs tiesības ir saistītas arī ar tiesībām uz dzīvību, tiesībām uz privāto dzīvi, sliktas izturēšanās aizliegumu.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt par īslaicīgās medicīniskās aprūpes veidiem, piemēram, ģimenes ārsta nodrošināto veselības aprūpi, kā arī stacionāro un ambulatoro aprūpi.

piezīme Īslaicīga aprūpe nav tas pats, kas akūtā aprūpe.

Vairāk par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem uzziniet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma