Pastāv noteikti ierobežojumi, kas jums jāņem vērā, un prasības, kas jāizpilda, lai jūs varētu slēgt laulību.

Personām, kas vēlas slēgt laulību, jāiesniedz pieteikums dzimtsarakstu nodaļai vai – ja tās dod priekšroku reliģiskai ceremonijai – mācītājam. Jūs varat brīvi izlemt, vai vēlaties slēgt laulību konkrētas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai arī reliģiskā ceremonijā baznīcā, kurai ir tiesības laulāt. Jūs varat laulāties arī tikmēr, kamēr izciešat vai jūsu partneris izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādē.

Latvijā ir astoņas konfesijas ar tiesībām laulāt: evaņģēliski luteriskā, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu un jūdaistu.

Prasības un ierobežojumi

Pastāv noteikti ierobežojumi, kas jums jāievēro, un prasības , kas jāizpilda, lai varētu slēgt laulību.

piemērs Latvijā, lai precētos, jums jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu un jāievēro ierobežojumi attiecībā uz partnera izvēli. Tas nozīmē arī viendzimuma pāra laulības aizliegumu.

piemērs Sava vēlēšanās laulāties jums jāpauž brīvi dzimtsarakstu nodaļas ierēdņa vai garīdznieka un divu pilngadīgu liecinieku priekšā.

piemērs Jūs ar savu partneri nevarat precēties, ja esat vai jūsu partneris jau ir precējies ar citu personu un šī laulība joprojām ir spēkā (poligāmijas aizliegums).

Ja stāsieties laulībā, neizpildot obligātās prasības un neievērojot noteiktos ierobežojumus, tad jūsu laulību valsts juridiski neatzīs. Tas ir ļoti svarīgi, ja domājat slēgt laulību ceremonijā, kas notiek atbilstoši tādas reliģijas tradīcijām, kuras pārstāvjiem Latvijā nav tiesību oficiāli laulāt.

Laulību reģistrs

Informācija par jūsu un jūsu partnera stāšanos laulībā tiek publicēta laulību reģistrā.

Iedziļinies

Resursi

Atjaunots 19/02/2017