Svarīgs tavas ģimenes dzīves elements ir iespēja pavadīt laiku kopā ar saviem vecākiem un baudīt viņu sabiedrību. 

Tev ir tiesības tikt aprūpētam. Savukārt taviem vecākiem ir tiesības un pienākums par tevi rūpēties. Tāpēc tev un taviem vecākiem ir saskarsmes tiesības. Šīs tiesības ir pamats, uz kura jūs varat attīstīt un uzturēt savstarpējās attiecības.

Noteiktos gadījumos tevi var no tavas ģimenes nošķirt. Tādos gadījumos gan tu, gan tavi vecāki, visticamāk, vēlētos atkal būt kopā, tas ir, vēlētos panākt ģimenes atkalapvienošanos.

Visas šīs tiesības – tavas tiesības tikt aprūpētam, uzturēt attiecības ar saviem vecākiem un atgriezties ģimenē, ja esi bijis no tās šķirts, – ir aizsargātas ar cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz ģimenes dzīvi

Par šo nodaļu

Šajā nodaļā tu vari uzzināt par nozīmīgiem bērna un vecāku savstarpējo attiecību aspektiem, kurus aizsargā tiesības uz ģimenes dzīvi. 

svarīgi Šī nodaļa ir domāta galvenokārt bērniem un pusaudžiem, tādēļ tajā sniegtā informācija ir pielāgota viņu skatpunktam un izklāstīta vienkāršotā veidā. 

Informāciju par tiem pašiem bērna un vecāku savstarpējo attiecību aspektiem, tikai no vecāku skatpunkta, vari atrast nodaļā Vecāki

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma