Tiesības rīkot sapulces, gājienus vai piketus var ierobežot tikai ar likumu un tad, ja šādi ierobežojumi demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami:

  • valsts drošības, teritoriālās integritātes vai sabiedriskās drošības aizsardzībai
  • nekārtību vai noziegumu novēršanai
  • veselības vai tikumības, vai citu personu reputācijas vai tiesību aizsardzībai

Likums īpaši aizliedz pasākuma laikā tā dalībniekiem citstarp vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību un teritoriālo vienotību, mudināt uz valsts politiskās iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt uz nepakļaušanos likumiem, propagandēt karu, vardarbību, nacionālo vai rasu naidu, nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, slavināt vai attaisnot noziedzīgus nodarījumus vai citus likuma pārkāpumus, rīkoties tādā veidā, kas pakļauj riskam citu cilvēku veselību un drošību. Par noteiktiem izteicieniem, piemēram, genocīda, noziegumu pret cilvēci vai kara noziegumu slavināšanu vai noliegšanu, var tikt piemērota kriminālatbildība.

Publiskās pulcēšanās laikā jāievēro kārtība. Ja tā netiek ievērota, policijai ir tiesības dot rīkojumus, lai nodrošinātu likuma ievērošanu, kā arī tiesības izklīdināt pasākuma dalībniekus. Ja pasākums kļūst vardarbīgs, policijai ir tiesības, ciktāl tas nepieciešams, pielietot spēku un aizturēt personas, kas rīkojas agresīvi. Par agresīvu uzvedību un rīcību, kas ir pretrunā ar valsts tiesību aktiem, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības un kriminālatbildības. Tomēr policijas izmantotajam spēkam ir jābūt absolūti nepieciešamam un samērīgam ar draudiem.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Ja jums ir aizliegts rīkot likumīgu sapulci, gājienu vai piketu vai arī jūs tiekat aizturēts vai citādi sodīts par miermīlīgas demonstrācijas organizēšanu vai piedalīšanos tajā, iespējams, ir pārkāptas tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos vai izteiksmes brīvība.

Ikvienam pulcēšanās brīvības vai izteiksmes brīvības ierobežojumam jābūt noteiktam ar likumu, jākalpo leģitīmam mērķim un jābūt nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā. Ierobežojumu, kas neatbilst jebkurai no šīm trim prasībām, nevar uzskatīt par pamatotu.

Vairāk par pulcēšanās brīvību un izteiksmes brīvību lasiet šajā Gidā.

Tiesībaizsardzības iestādes var jūs uz laiku aizturēt, lai pasargātu jūs pašu vai citas personas no iespējama kaitējuma, kā arī iespējamas administratīvās atbildības vai kriminālatbildības gadījumos. Tomēr šādai brīvības atņemšanai ir jāatbilst likumam un tā nedrīkst būt patvaļīga. Ja esat nelikumīgi vai patvaļīgi aizturēts, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un personas drošību.

svarīgi Ja esat aizturēts uz aizdomu pamata sakarā ar noziedzīgu nodarījumu un jums nav sava advokāta, tad saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem varat lūgt policijas inspektoru uz laiku norīkot jums zvērinātu advokātu, kura pakalpojumus apmaksās valsts. Vairāk par aizturēšanu lasiet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma