Tiesības nedibināt ģimeni

Tiesības uz privāto dzīvi ietver arī tiesības izvēlēties nedibināt ģimeni.

Laulība

Dibināt ģimeni un radīt bērnus – tā ir izvēle, kurai jābūt personiskai un brīvai. Jūsu izvēle nav atkarīga no jūsu partnera interesēm un vēlmēm. Ja stāties laulībā esat piespiests, tad šāda laulība juridiski uzskatāma par spēkā neesošu. Uzziniet vairāk par laulības tiesiskumu.

Reproduktīvās tiesības

Tikai Jūs pats varat kontrolēt arī savas reproduktīvās tiesības, kas citstarp ietver tiesības neieņemt vai nedzemdēt bērnu, izvēlēties sterilizāciju vai grūtniecības pārtraukšanu. Lasiet vairāk par savām reproduktivām tiesībām.

Adopcija

Ja neesat gatavs kļūt par vecāku, jūs varat lemt par sava bērna atdošanu adopcijai. Ja paternitāte ir juridiski atzīta, adopcijai nepieciešama abu vecāku piekrišana. 

Ja paternitāte nav juridiski atzīta, bērna tēva piekrišana adopcijai nav nepieciešama. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Civillikumu māte nedrīkst dot piekrišanu sava bērna adopcijai agrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām. Uzziniet vairāk par adopciju.

Resursi

Atjaunots 11/05/2022