Spriedumam ir jābūt balstītam uz pierādījumiem. Valsts iestādēm ir jāsavāc pietiekami daudz pierādījumu tam, ka jūs esat izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru tiekat apsūdzēts.

Par pierādījumiem tiesā var kalpot lietiskie pierādījumi, dokumenti, visu veidu ieraksti, liecinieku sniegtās liecības utt. Tiesā iesniegtajiem pierādījumiem jāattiecas uz jūsu lietu un jābūt iegūtiem likumīgā ceļā. Tiesā nevar izmantot pierādījumus, kas iegūti ar spīdzināšanu vai draudiem jūsu vai citas personas dzīvībai vai veselībai.

Jums ir tiesības iesniegt tiesā arī savus pierādījumus un aicināt uz tiesu savus lieciniekus. Tiesai jānodrošina jums tādas pašas iespējas iesniegt pierādījumus kā valsts iestādei.

Ja šie noteikumi tiesā nav ievēroti, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Atjaunots 06/06/2017