Garīgā veselība

Ja ciešat no jebkādiem garīgās veselības traucējumiem, ieslodzījuma vietas administrācijai tam būtu jāpievērš īpaša uzmanība jūsu drošības labad, kā arī jūsu labsajūtas saglabāšanai.

Garīgās veselības traucējumu gadījumā jums jābūt iespējai saņemt regulāru ārstēšanu, citstarp kvalificēta speciālista konsultācijas un ārsta izrakstītas zāles.

Pienācīga rūpība

Ieslodzījuma vietas personālam un ārstam īpaša uzmanība jāpievērš ieslodzīto garīgajai veselībai. Ja šajā ziņā nejūtaties labi, noteikti par to informējiet ieslodzījuma vietas ārstu vai personālu.

Ārstēšana ar piekrišanu un bez piekrišanas

Garīgās veselības aprūpei jābūt brīvprātīgai un balstītai uz jūsu informētu piekrišanu. Tas nozīmē, ka jums vienmēr būtu jāsaņem skaidrojums par to, kādēļ jums vajadzīga noteikta ārstēšana un kā tā izpaudīsies, turklāt ārstniecības uzsākšanai ir nepieciešama jūsu piekrišana.

Taču ārkārtas gadījumos personas garīgās veselības stāvokļa dēļ var būt nepieciešama arī piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un spīdzināšanas aizliegums  

Ja jūs ciešat no garīgās veselības traucējumiem un neesat saņēmis atbilstošu ārstēšanu, var būt pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums. Taču šāds pārkāpums var tikt konstatēts tikai tad, ja ārstēšanas trūkuma dēļ jūsu fiziskais vai garīgais stāvoklis ir nopietni pasliktinājies.

Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja cilvēka nāves iemesls ir garīgās veselības traucējumi, kas nav pienācīgi novērtēti un ārstēti, var būt pārkāptas tiesības uz dzīvību. 

Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai ir pārkāptas tiesības uz dzīvību.

Kā sūdzēties?

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sūdzēties ieslodzījuma vietas administrācijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma