Lai uzturētu veselību, jums jāsaņem kvalitatīvs ēdiens un dzeramais ūdens pietiekamā daudzumā. Tātad ieslodzījuma vietas personāla pienākums ir nodrošināt jums pienācīgu uzturu. 

svarīgi Personu nedrīkst sodīt, ierobežojot tās uzturu.

Ēdiena daudzums un kvalitāte

Saņemtajam ēdienam jābūt pilnvērtīgam, jāsatur visas nepieciešamās barības vielas un dienas laikā jābūt samērīgi sadalītam trīs ēdienreizēs ar saprātīgiem intervāliem starp tām. Jums vienmēr jābūt pieejamam tīram dzeramajam ūdenim.

Latvijā minimālais uztura daudzums un sastāvs ir paredzēts Noteikumos par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām.

Īpašs uzturs

Uzturs, ko saņemat, un tā apjoms var būt atkarīgs no jūsu vecuma, veselības stāvokļa un citiem apstākļiem.

piemērs Uzturs, kas noteikts nepilngadīgajiem vai grūtniecēm, parasti atšķiras no tā, ko saņem pārējie ieslodzītie.

Ieslodzījuma vietas administrācijai zināmā mērā būtu jāņem vērā arī no jūsu reliģijas izrietošās uztura prasības. Uzziniet vairāk par tiesībām praktizēt reliģiju ieslodzījuma vietā.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Nepietiekams vai nekvalitatīvs uzturs ieslodzījuma vietā var liecināt par necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizlieguma pārkāpumu. Taču šāds pārkāpums var tikt konstatēts tikai tad, ja attiecīgo nepiemēroto apstākļu ietekme uz jūsu fizisko un garīgo stāvokli sasniegusi noteiktu minimālo smaguma pakāpi. 

piemērs Ja jūs divas dienas esat atstāts bez pārtikas, tad noteikti ir pārkāptas jūsu tiesības. Taču tas, ka jums ikdienas maltītē nedēļas garumā izsniedz tikai vienu maizes šķēli, nevis divas šķēles, visticamāk, nebūs uzskatāms par jūsu tiesību pārkāpumu.

Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja kāds ieslodzītais zaudē dzīvību ieslodzījuma vietā nepietiekama daudzuma vai zemas kvalitātes uztura dēļ, tas uzskatāms par tiesību uz dzīvību pārkāpumu.

Uzziniet vairāk par pienākumu izmeklēt nāves gadījumu ieslodzījuma vietā. 

Kā sūdzēties?

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sūdzēties ieslodzījuma vietas administrācijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Par uztura kvalitāti jūs varat sūdzēties Pārtikas un veterinārajam dienestam. Uzziniet vairāk par īpašām sūdzībām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma